Kroppen vår!

Idag har vi startet på vårt nye tema kroppen vår. Vi har hatt en knallstart på stasjonslek. hele barnehagen ble delt i 4 grupper og gikk rundt fra rom til rom. Vi hadde et rom med hinderløype, et med dans (jenka), et hvor barna skulle føle seg frem til hva de tok på og et hvor de skulle smake påforskjellige ting.

I rammeplanen for barnehagen står det at barnahagen gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal bidra til at barna

  • får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.
  • skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer
  • vidreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet.

Vi ønsker å bruke god til på dette temaet og sette av tid til at barna skal få komme med innspill og ønsker om hva de vil snakke om eller gjøre. Gjennom observasjon ser vi hva som fenger barna og hva vi skal snakke mer om.

Gjennom temaet kroppen vår vil vi snakke om selve kroppen, bevegelser, sanser, helse og kosthold.

LØFT

Vi har laget vår egen skrytestol. Denne stolen har fått et spesielt trekk, og barnet som blir satt på denne stolen får mange postivie tilbakemeldinger, både fra voksne og de andre barna.

Vi ser at dette har stor effekt på barna, og alle blir et par cm høyere i det de går ned fra stolen. :)

Vi gleder oss til en spennede periode med kroppen som tema!

Anette